Funktionärer 2020, -21

Styrelsen

Ordförande,  Mikael Nyman, Strandby 2,  till 2022
Kassör,  Magnus Wretman,  Arnö Prästgård 21, Törnbo,  till 2021
Sekreterare,  Kristina Granevåg,  Älgshuvud 6,  till 2022
Ledamot,  Gunilla Eriksson,  Arnöberg 15, Oxhagen,  till 2022
Ledamot,  Mia Wolkert,  Arnöberg 5, Granbacka,  till 2022
Ledamot,  Anders Jansson,  Arnöberg 18, Lundberga till 2021
Ledamot Lena Engqvist-Forslund,  Arnöberg 11, Säby,  till 2021

Suppleant,  Ulriqa Söderström,  Arnöberg 4, Näkergalen,  till 2021
Suppleant,  Leif Eriksson,  Arnöberg 15, Oxhagen,  till 2021

Revisorer

Ledamot,  Katarina Fehler,  Strandby 1, Övre Strandby,  till 2021
Ledamot,  Anders Kleveman,  Strandby 8, Vita Villan,  till 2021
Suppleant,  vakant

Valberedning

Fia Roslund,  Strandby 3,  till 2021
Nina Lingström,  Strandby 6,  till 2021