Kalendarium

Planerade styrelsemöten

Tid: 10.15 (Alltid lördagar)
8 Augusti 2020
24 Oktober 2020
23 Januari 2021
17 April 2021
19 Juni 2021

Stämmodagen

Lördagen den 3 juli, 2021

Arnö Brandvärn

Övningstiden är mellan kl 10.00 – 12.00
Samling vid brandstation.

Lördag 4/4 Fordonskontroll, utprovning av larmställ, materialkontroll och pumpövning.
Lördag 25/4 Materialkontroll-pumpövning. Övningsplats Strandby.
Lördag 9/5 HLR-sjekvård. Övningsplats brandstationen.
Lördag 23/5 Pumpövning-små insatsövningar. Övningsplats Tallskär.
Lördag 27/6 Övningskörning-små insatsövningar. Övningsplats Alvik.
Lördag 11/7 Pumpövning-små insatsövningar. Övningsplats Oxhagen.
Lördag 1/8 Övningskörning-små insatsövningar. Övningsplats Säby.
Lördag 29/8 Övningskörning små insatsövningar. Övningsplats Yxvik.

 Kontaktperson är Håkan Bergström.