Nyheter

Viktig info!

Arnöpuben öppnar på fredag – se till att betala medlemsavgiften om du vill komma

På fredag öppnar Arnös nya Pub, Den halta Arnen, i gamla ladugården/stallet på Arnöberg. Pubvärdarna, Arnöbergs Ina Cronstedt & Jakob Eliasson, har skapat puben och bjuder nu in alla Arnöbor till en pubkväll på fredag den 24 september.

Puben kommer framgent att ha öppet vid oregelbundna tidpunkter som kommer att förannonseras via den slutna Facebookgruppen ”Vi på Arnö”.

För att möjliggöra alkoholservering krävs dock att vi uppfyller reglerna för slutna sällskap. Det innebär att endast medlemmar som betalt årsavgiften på 150 kr per person för 2021 till Arnö Intresseförening får komma in.

Det är lätt att ordna. Swisha 150 kr till Swish nr 1230521971. Det är enklast. Saknar du Swish går det även att betala via Bankgiro nr 5380-4720.

Premiären startar kl 17.00. Väl mötta!

/Styrelsen i samarbete med Ina Cronstedt och Jakob Eliasson på Arnöberg.

20210920

Arnö Kyrka stängd på obestämd tid för sanering av hussvamp

Arnö kyrka drabbad av ett stort angrepp av hussvamp, något som upptäcktes i augusti. Statens Fastighetsverk, som äger kyrkan, har efter en undersökning konstaterat att hela kyrkan innehåller svampsporer som måste saneras.

Utbrottet har sitt centrum vid orgelns klaviatur och delar av golvreglarna måste tas bort och skickas på destruktion. Även orgeln är angripen men det är oklart hur de skadorna kommer att tas om hand.

I dagsläget går det inte att säga något om när saneringen är klar.

Sporerna från hussvamparna följer lätt med skor och kläder och kan därför ”smitta” träbyggnader på andra håll, varför det råder absolut tillträdesförbud till kyrkan.

20210920

Underlätta kommunikationen med Arnö Intresseförening – dela din mejladress

Vårt medlemsregister i Arnö Intresseförening är nu uppdaterat. Vi saknar dock fortfarande några mejladresser till er som är medlemmar. Eftersom många inte är permanentboende på ön är det enklast för oss att kommunicera via e-mail. Om du har en mejladress som vi kan använda för att kommunicera om olika aktiviteter är det lätt att skicka den till föreningens kassör Magnus Wretman på adress: kassor@arnointresse.se

20210920

 

Sagan om IP Only

Här är svaret vi fick av Enköpingskommun på vår skrivelse beträffande ovan nämnda leverantör.

Hej Mikael,
Jag kan bara beklaga att IP-Only inte har levererat i den takt och omfattning som man kommunicerade under
2017. Precis som du skriver så ingick Enköpings kommun ett samarbetsavtal med IP-Only i januari 2017, ett avtal
fullt av utfästelser om vad som skulle levereras och när. Det man ska veta är att avtalet är mer av formen
avsiktsförklaring där ingen av parterna förbinder sig till något.
Det man kan konstatera är att IP-Only inte har levererat det man sa sig ha för avsikt att göra och att det som man
har eller är på gång att levereras i de flesta fall är kraftigt försenat.
Om kommunen ska ha eller inte ha ett samarbetsavtal är ytterst en fråga för politiken och är inget jag kan svara
på i skrivande stund. Vi utreder om samarbetsavtalet ska finnas kvar eller om vi ska rekommendera att det ska
sägas upp.
I den dialog vi har med IP-Only ser vi en progress i delar av kommunen samtidigt som vi ser områden som inte
verkar ha någon progress. IP-Only har sagt att i vissa områden finns det inte längre någon lönsamhet att bygga
fibernät i och att man därför inte längre avser bygga där med nuvarande finansieringsläge. Vi har då bett dem
återkomma med exakt vilka områden som det handlar om men vi har fortfarande inte fått något svar.
Vi för denna dialog för att vi månar om att alla våra kommuninvånare ska få en möjlighet till snabbt bredband så
snart som det bara är möjligt samtidigt som vi egentligen inte har några påtryckningsmedel.
Med vänlig hälsning
Magnus Nideborn
Digitaliseringschef
0171-626970

Årets Arnöbild 2020

Eva Lilius vann i år med denna fina bild av vår färja.

Årets Arnöbild korades av de 24 deltagarna vid Tipspromenaden den 25 juli.
Tack Gunilla och Leif för att fint genomfört arrangemang.

Funktionärer 2020, -21

Styrelsen

Ordförande,  Mikael Nyman, Strandby 2,  till 2022
Kassör,  Magnus Wretman,  Arnö Prästgård 21, Törnbo,  till 2021
Sekreterare,  Kristina Granevåg,  Älgshuvud 6,  till 2022
Ledamot,  Gunilla Eriksson,  Arnöberg 15, Oxhagen,  till 2022
Ledamot,  Mia Wolkert,  Arnöberg 5, Granbacka,  till 2022
Ledamot,  Anders Jansson,  Arnöberg 18, Lundberga till 2021
Ledamot Lena Engqvist-Forslund,  Arnöberg 11, Säby,  till 2021

Suppleant,  Ulriqa Söderström,  Arnöberg 4, Näkergalen,  till 2021
Suppleant,  Leif Eriksson,  Arnöberg 15, Oxhagen,  till 2021

Revisorer

Ledamot,  Katarina Fehler,  Strandby 1, Övre Strandby,  till 2021
Ledamot,  Anders Kleveman,  Strandby 8, Vita Villan,  till 2021
Suppleant,  vakant

Valberedning

Fia Roslund,  Strandby 3,  till 2021
Nina Lingström,  Strandby 6,  till 2021

Ny färja till Arnöleden

Roger Wahlman på Trafikverkets Färjerederiet meddelar att ….
”Jag kan berätta att rederiet håller på att bygga om/renovera en färja på varvet i Lysekil.
Hon heter LINA och är byggd i mitten på 80-talet.
Dieselelektrisk drift som möjliggör en framtida helelektrisk drift.
Större och modernare manöverhytt ”brygga”.
Canadadrift på dragwiren vilket innebär att det endast blir en dragwire som roterar runt 2 drivaxlar ombord.
Styrwiren blir oförändrad.
Lastkapaciteten vet jag inte i nuläget men jag gissar att hon kommer att lasta mer än Carolina.
Hur som helst kommer vi att få en modernare, miljövänligare färja med förmodad leverans nästa år. Tanken är att vi skiftar färja innan Carolina ska på varv vilket ska ske september 2021.”

PostNord har tagit bort vår brevlåda

PostNord tog bort vår brevlådan den 1 juli i år, trots att vår överklagan i högre instans inte hade behandlats.

Vi kan nu nyttja ”Lantbrevbärarservice”, men vi har ännu inte fått någon om beskrivning av vad detta innebär.

Efter påstötning till PostNord har de nu tagit upp vår överklagan och vi kan bara hoppas på det bästa.

Vi jobbar vidare på att brevbärningen både till och från Arnö inte försämras.

Viktig information

Sommarhämtning av sopor börjar vecka 19

Ny soptaxa riskerar våra vägar

VafabMiljö, som sköter avfallshanteringen i Enköping, lanserar en  ny taxa vid årsskiftet. Deras motiv är  följande:

”Med hjälp av den nya taxan vill vi uppmuntra till ökad sortering av matavfall, förpackningar och minskade mängder restavfall. Vi vill även styra mot fler gemensamma hämtställen, längre intervall mellan tömningarna och införa nya mer effektiva system för insamling av avfall. På så vis kan vi även minska de tunga transporterna. För miljöns skull, såklart.”

Om du väljer abonnemang med matåtervinning, får du ytterligare ett avfallskärl för matresterna. Vafab kommer då att köra med en stor och tung sopbil som kan tömma båda sopkärlen. Dessa ställer större krav på våra vägar. Kostnaderna för att anpassa vägarna betalar vi själva via våra vägföreningar.

Vi rekommenderar att du väljer alternativen ”Osorterat kärlabonnemang” eller ”Kärlabonnemang med sortering av matavfall” och samtidigt skickar in blankettenAnmälan om hemkompostering”, se Vafabs hemsida, klicka här.

Vi inser att hemkompostering innebär merarbete för dig, men det är det bästa valet för din plånbok och våra vägar.

Allt om VafabMiljös taxor för 2020, klicka här.

Mer information finns i vårt nyhetsbrev, klicka här

Årets Arnöbild

Eva Lillius, Törnbo, vann årets Arnöbild 2019 – GRATTIS!

Deltagarna på Arnödagen, den 20 juli, utsåg Eva till vinnare av Vandringspriset. Denna historiska bild visar huset där bl.a. elever till trädgårdsmästaren bodde och som numer är ersatt av Näktergalen på Arnöberg 4.

Välkommen till Arnö Intresseförenings hemsida

Vi vill att denna hemsida skall vara en central informationsplats för alla Arnöbor samt Arnös vänner och besökare.

Hemsidan innehåller Nyheter samt ett flertal beskrivningar om Arnö.

Hemsidans utseende anpassas efter storleken på den skärm du läser på. Stor PC-skärm, läsplatta eller smart telefon spelar ingen roll. På stora skärmar finns menyn i vänsterkanten medan på mindre skärmar finner du menysymbolen Menysymbol, i övre vänstra hörnet.

Nyheter finner du i menyn eller genom att klicka på ”Läs senaste nytt här” på första sidan.

Vi hoppas att du finner vår hemsida läsvärd och återkommer regelbundet.