Viktig info!

Arnöpuben öppnar på fredag – se till att betala medlemsavgiften om du vill komma

På fredag öppnar Arnös nya Pub, Den halta Arnen, i gamla ladugården/stallet på Arnöberg. Pubvärdarna, Arnöbergs Ina Cronstedt & Jakob Eliasson, har skapat puben och bjuder nu in alla Arnöbor till en pubkväll på fredag den 24 september.

Puben kommer framgent att ha öppet vid oregelbundna tidpunkter som kommer att förannonseras via den slutna Facebookgruppen ”Vi på Arnö”.

För att möjliggöra alkoholservering krävs dock att vi uppfyller reglerna för slutna sällskap. Det innebär att endast medlemmar som betalt årsavgiften på 150 kr per person för 2021 till Arnö Intresseförening får komma in.

Det är lätt att ordna. Swisha 150 kr till Swish nr 1230521971. Det är enklast. Saknar du Swish går det även att betala via Bankgiro nr 5380-4720.

Premiären startar kl 17.00. Väl mötta!

/Styrelsen i samarbete med Ina Cronstedt och Jakob Eliasson på Arnöberg.

20210920

Arnö Kyrka stängd på obestämd tid för sanering av hussvamp

Arnö kyrka drabbad av ett stort angrepp av hussvamp, något som upptäcktes i augusti. Statens Fastighetsverk, som äger kyrkan, har efter en undersökning konstaterat att hela kyrkan innehåller svampsporer som måste saneras.

Utbrottet har sitt centrum vid orgelns klaviatur och delar av golvreglarna måste tas bort och skickas på destruktion. Även orgeln är angripen men det är oklart hur de skadorna kommer att tas om hand.

I dagsläget går det inte att säga något om när saneringen är klar.

Sporerna från hussvamparna följer lätt med skor och kläder och kan därför ”smitta” träbyggnader på andra håll, varför det råder absolut tillträdesförbud till kyrkan.

20210920

Underlätta kommunikationen med Arnö Intresseförening – dela din mejladress

Vårt medlemsregister i Arnö Intresseförening är nu uppdaterat. Vi saknar dock fortfarande några mejladresser till er som är medlemmar. Eftersom många inte är permanentboende på ön är det enklast för oss att kommunicera via e-mail. Om du har en mejladress som vi kan använda för att kommunicera om olika aktiviteter är det lätt att skicka den till föreningens kassör Magnus Wretman på adress: kassor@arnointresse.se

20210920