Välkommen till ARNÖ

Arnö ligger vackert belägen i Mälaren och tillhör Uppsala län.

Läs senaste nytt här

kyrka

Till Arnö går det regelbundet en bilfärja och ön besöks varje år av turister som är nyfikna på Arnö kyrka från 1200-talet och på fornlämningarna som berikar ön. Många kommer också för att plocka svamp eller för att uppleva tystnaden och den vackra naturen. Arnö ligger i Södra Trögd och tillhör Veckholms församling och ön kallades tidigare för Bond-Arnö. Ön ska dock ej förväxlas med Biskops-Arnö som också ligger i Mälaren.

Arnö är av riksintresse

Så här skriver Länsstyrelsen i Uppsala län angående Riksintressen för kulturmiljövården i Enköpings kommun om Arnö:

Motivering

Småbrutet herrgårdslandskap av medeltida ursprung beläget i Mälaren med flera välbevarade gårdsbyggnader från medeltid och framåt.

Uttryck för riksintresset

På Arnö: småbrutet odlingslandskap, yngre järnåldersgravfält, Arnöbergs herrgårdsmiljö med huvudbyggnad från 1700-talet, medeltida kyrka, ruin av Strandby medeltida sätesgård, prästgård, skola, torp och ålderdomligt vägnät samt Utö hus från 1400-talet, ett av landets mest välbevarade medeltida herresäten.

Arnö sockens sista fasta komminister, Oscar Mauritz Grundin (1877-1927) trivdes så bra på Arnö att han kallade ön för ”Lycksalighetens ö”, efter ett inte okänt verk, Lycksalighetens ö av skalden Atterbom.

Läs mer om öns aktiviteter och sevärdheter här denna på sidan.

Välkommen till Arnö och Du kommer förstå varför den kallas för
Lycksalighetens ö!