Årets Arnöbild

Årets Arnöbild koras på Arnödagen. Första gången var 2018.

2022

Camilla Paulsen tog denna fina bild

2021

Ingen fototävling (läs pandemi)

2020

Arnös viktiga navelsträng till omvärlden.
Tagen av Eva Lilius på Törnbo

2019

Bild visar huset där elever till Säteriets trädgårdsmästaren
bodde och som numer är ersatt av Näktergalen.
Tagen av Eva Lilius på Törnbro

2018

Lugnets båthus vid isläggning.
Tagen av Bertil Sundstedt på Lugnet.