Avfallshantering

Arnös regler för Avfallshantering

VafabMiljö som sköter avfallshanteringen i Enköping och ytterligare 11 kommuner, lanserar en ny och gemensam taxa 2020-01-01. Vafabs motivering är följande:

”Med hjälp av den nya taxan vill vi uppmuntra till ökad sortering av matavfall, förpackningar och minskade mängder restavfall. Vi vill även styra mot fler gemensamma hämtställen, längre intervall mellan tömningarna och införa nya mer effektiva system för insamling av avfall. På så vis kan vi även minska de tunga transporterna. För miljöns skull, såklart.”

Det finns två saker vi vill göra dig uppmärksam på:

  1. Vafab gör en mycket kraftig prishöjning på ”Osorterat kärlabonnemang” för att motivera dig att välja ett annat abonnemang.
    Välj då INTE något abonnemang med matåtervinning, för då får du ytterligare ett avfallskärl för matresterna. Vafab kommer då att köra med en stor och tung sopbil som kan tömma båda sopkärlen. Dessa ställer större krav på våra vägar.
  2. Kostnaderna för att anpassa vägarna till större sopbilar betalar vi själva via våra vägföreningar. 
    Vår lösning är att inte välja abonnemang med matåtervinning, för då klaras sophämtningen med en liten skåpbil.

Vi rekommenderar dig att välja alternativen ”Osorterat kärlabonnemang” eller ”Kärlabonnemang med sortering av matavfall” och samtidigt skicka in blankettenAnmälan om hemkompostering, se Vafabs hemsida, klicka här.

Vi inser att hemkompostering innebär merarbete för dig, men det är det bästa valet för din plånbok och våra vägar.

Allt om VafabMiljös taxor för 2020, klicka här.