Borgen – ett märkligt fornminne – R 62

Koordinater: N 59° 29′ 11.17″, E 17° 10′ 58.18″

På Arnös västsida med utsikt över Mälaren ligger en fornborg på ett berg.

Fornborgar bedöms ha använts för bevakning längs viktiga segelleder eller som tillflykt för bygdens befolkning i orostider. Den kan ha använts under yngre järnåldern, 500-1050 e.Kr.

Fornborg är 100×60 m (NV-SÖ). Borgen ligger på ett högt berg som stupar brant mot söder och sluttar mot norr. I norr delar sig muren till 2 murar, så att en förgård bildas. Här finns ingången i öster. I övrigt löper muren runtom med enstaka korta avbrott. Borgens inre är platåartat, något kuperat. Muren är 1-7 m bred och 0,5-2 m hög. Stenarna är 0,2-2 m stora. Ställvis syns kallmur i 2-3 skikt, 1,5-2 m hög. Från borgen har man en storslagen utsikt över Mälaren.

Sommaren 2018 restaurerades Borgen då all sly och en stor mängd träd togs bort innanför murarna. Nu får du en storartad överblick över hela anläggningen. För att i någon mån åskådliggöra hur det en gång i tiden kan ha sett ut, så har även slänten ner mot Mälaren röjts.

Ett givet utflyktsmål i sommar!

Parkeringsplats finns för bilar, sedan är det cirka 1 km promenad.