Arnö Brandvärn

 

Övning med Brandförsvaret

Övningstillfällen – se Kalendariet

Arnö Brandvärn, under ledning av Håkan Bergström, har ett tiotal medlemmar.

Öns frivilliga brandkår har i uppdrag att minimera skada vid brand på Arnö. Med lokala frivilliga privatpersoner och lokalt befintlig brandutrustning möjliggör vi insatser i väntan på att Enköpings brandförsvar anländer.

Den frivilliga brandkåren förfogar över en brandbil och tre motordrivna brandsprutor. En spruta är bärbar medan de andra fordrar transport med traktor eller bil. All brandutrustning finns i Brandstationen vid Arnöbergs Säteri.

En HJÄRTSTARTARE finns i Brandstationen .

Vid brand Ring alltid 112

Uppge alltid postadressen där olyckan inträffat.
T.ex.:   Kungs-Husby, Strandby nr. xx, 645 93 Strängnäs.

SOS Alarm har automatiska rutiner som larmar Arnö Brandvärn.

Din insats är viktig!

Arnö Bradvärn bygger på ett frivilligt engagemang från oss som bor på Arnö. Gå därför med i Arnös frivilliga brandkår!

Arnö Bradvärn har cirka fyra brandövningar per år, då du blir bekant med utrustning och rutiner.

Ju fler personer som är med i den Arnö Bradvärn, desto större är möjligheten att en avgörande insats kan göras när olyckan är framme. I ett inledande skede av en brand, är det ju bara de som då befinner sig på Arnö som kan göra den insatsen. Samtidigt är många bränder orsakade av oss boende. Risken är därför större att olyckan är framme när vi är här på vår vackra ö!

Anmäl dig därför du också!