Hälsingbostenen

Koordinater: N 59° 28′ 49.65″, E 17° 12′ 44.64″ (ungefärlig)

För ca 1000 år sedan var Utö skild från Arnö. Landförbindelse till huvudön Arnö var först en enkel träbro över sumpmarkerna.

runsten

Enligt tidens sed restes så en runsten vid Hälsingebo som betyder ”boplatsen på halsen, näset”. Stenen är ristad av den berömde runmästaren Balle den Röde eller någon i hans krets. Inskrift:

”Inga lät resa denna sten åt sin son Sigsten. Gud hjälpe hans ande väl”

mms_20170710_134456

Se mer fakta om Hälsingbostenen, här

Hitta dit

Runstenen står på Arnös södra del, längs vägen mot Utöhus. 5km från färjeläget möts du av dessa vägskyltar.

Vägvisare 2  Vägvisare 1

Vid runstenen finns en rastplats.

Hälsingbo Runsten rev3