Kontakt

Föreningens e-postadress:    kontakt@arnointresse.se 

Styrelsen

Ordförande,  Mikael Nyman, Strandby 2,    
Kassör,  Magnus Wretman,  Arnö Prästgård 21, Törnbo,  
Sekreterare,  Kristina Granevåg,  Älgshuvud 6,   
Ledamot,  Gunilla Eriksson,  Arnöberg 15, Oxhagen,   
Ledamot,  Mia Wolkert,  Arnöberg 5, Granbacka,   
Ledamot,  Ina Cronstedt
Ledamot Lena Engqvist-Forslund,  Arnöberg 11, Säby,  

Suppleant,  Ulriqa Söderström,  Arnöberg 4, Näkergalen,  
Suppleant,  Berit Åkerlindh, Lundberga

Revisorer

 Katarina Fehler,  Strandby 1, Övre Strandby,   

 Anders Kleveman,  Strandby 8, Vita Villan,   

Valberedning

Fia Roslund,  Strandby 3,    
Nina Lingström,  Strandby 6,