Kalendarium

Planerade styrelsemöten

Tid: 10.15 (Alltid lördagar)
21 Maj 2022
18 Juni 2022

Stämmodagen

Lördagen den 2 juli, 2022

Arnö Brandvärn

Övningstiden är mellan kl 10.00 – 12.00
Samling vid brandstation.

 Kontaktperson är Håkan Bergström.