Kyrkan

Benrester under golvet i Arnö kyrka sinkar  arbetet med saneringen

Vid undersökningen av skadorna efter angrepp av hussvamp i kyrkan har man i jordlager under golvet funnit benrester. Detta har lett till att Länsstyrelsen kontaktats  och att man skickat en arkeolog för bedömning på plats.

Saneringen kommer att innebära att kyrkan ska värmas upp under 3-4 veckor. Eftersom det inte finns något eget värmesystem i kyrkan kommer det inte att gå att göra under vintern. Uppvärmningen planeras därför till april 2022.

Det här gör att det kommer att dröja innan kyrkan kommer att kunna öppna igen och då med ett åtminstone delvis nytt golv.

 

Mikael Nyman, ordf.

Arnö Intresseförening