Nyheter

Vad dolde sig i kyrkan

Arkeologer har pusslat ihop skelett i Arnö kyrka – 26 avlidna i kryptan under golvet

Angreppet av hussvamp i Arnö Kyrka visade att svampen även spritts till det Heerdhielmska gravkoret beläget bakom orgeln. Det behövde därför saneras men innan den kunde genomföras kallades arkeologer till platsen för att föra undan kvarlevorna innan saneringen började.

Arkeologerna, eller egentligen Ostoeloger, som är experter på ben, kom från Uppsala Universitet och underökte innehållet i kryptan, som byggdes 1732.

I koret visade det sig att de kistor som använts vid begravningar av den numera utslocknade adelsätten Heerdhielm under knappt 100 år, har förstörts av tiden. Ben tillsammans med rester av träfragment låg blandade och arkeologerna har kommit fram till att kryptan varit viloplats för 26 personer både vuxna och barn.

Den äldsta person som lagts där ska enligt kyrkböckerna ha dött vid 91 års ålder och den yngsta var en dödfödd tvilling.

I en rapport som lämnats till Statens Fastighetsverk har osteologen Sofia Prata beskrivit undersökningen av gravplatsen och vad man funnit där. Maria Heerdhielm, som finansierade en ombyggnad och restaurering av kyrkan, begärde och fick tillåtelse att bygga kryptan för sin familj. Hon lades lades själv där vid sin död 1735.

Hennes man, Henrik Schäfer från Åbo i Finland, som tog sig namnet Heerdhielm, dog redan 1712 och var begravd i Klara kyrka i Stockholm. Hans kvarlevor flyttades till gravstället i Arnö Kyrka, så snart det var färdigbyggt.

Kyrkan kan komma att öppnas igen, sommaren 2022, efter den omfattande saneringen. Då har kyrkan fått ny dränering och hängrännor för avvattning vilket bör leda till att fukten hålls borta och att hussvampen inte trivs så bra som den gjorde under förra sommaren.

Hela rapporten kan läsas som PDF, för dig som vill veta mer om den Heerdhielmska släkten.

Save the date – Årsmöte i Arnö Intresseförening 2 juli kl 11.30.

Efter årsmötet firar vi Arnödagen med olika aktiviteter, korvgrillning, backluckeloppis, ponnyridning, boule och pilkastning.

Mot kvällen öppnar puben den halta Arnen på Arnöberg för alla medlemmar som betalat medlemsavgiften 150 kr för 2022. Det går bra att Swisha 1230521971. Ange vem det avser!


Föreningen använder Enköpings Sparbank och har även bankgironummer BG 5380-4720. Även här gäller det, att du anger vem betalningen avser.
Om du har inte lämnat någon mejladress till föreningen kan du skicka den till kassor@arnointresse.se

Möteshandlingar och årsredovisning kommer att skickas ut senare.

Kyrkan

Benrester under golvet i Arnö kyrka sinkar  arbetet med saneringen

Vid undersökningen av skadorna efter angrepp av hussvamp i kyrkan har man i jordlager under golvet funnit benrester. Detta har lett till att Länsstyrelsen kontaktats  och att man skickat en arkeolog för bedömning på plats.

Saneringen kommer att innebära att kyrkan ska värmas upp under 3-4 veckor. Eftersom det inte finns något eget värmesystem i kyrkan kommer det inte att gå att göra under vintern. Uppvärmningen planeras därför till april 2022.

Det här gör att det kommer att dröja innan kyrkan kommer att kunna öppna igen och då med ett åtminstone delvis nytt golv.

 

Mikael Nyman, ordf.

Arnö Intresseförening

Viktig info!

Arnö kyrka kan öppnas igen till midsommar

I augusti 2021 konstaterades att Arnö Kyrka blivit angripen av hussvamp, något som innebär att smittsamma sporer förstör gammalt trä och på sikt även kyrkan.  Kyrkan, med rötter från 1200-talet, har sedan dess varit stängd för besök.

Statens Fastighetsverk, genom förvaltaren Cecilia Wretling, har gjort stora insatser för att riva bort angripet virke (och även mänskliga ben i kryptan som hanterats av arkeologer) och kan nu konstatera att man efter sanering och uppvärmning fått bort hussvampen.
Det som återstår är ett hörn i kryptan, där man på grund av hög fuktighet inte helt lyckats bekämpa svampen, vars sporer är mycket smittsamma och kan infektera andra byggnader som följer med till exempel skosulor.
Fastighetsverket kommer nu att förse kyrkan med hängrännor och dränera grunden ytterligare för att minska förutsättningarna för nya angrepp av hussvampen.
Om man får nödvändiga tillstånd från Länsstyrelsen kommer man att kunna gå igång med arbetena i april/maj och förhoppningen är att kyrkan ska kunna öppnas till midsommar.
Eventuellt med en begränsning för besök gällande en yta på 2×2 meter i kryptan, men att vi då ska kunna använda kyrkan igen och eventuelle möjlighet att hålla traditionsenlig gudstjänst redan på midsommardagen.


/Mikael Nyman
Arnö Intresseförening

Snart dags: Den 2 juli arrangeras Arnödagen

Den 2 juli blir det Arnödag för alla som bor här eller har vänner och bekanta som vill komma till ön. Efter årsmöten kl 10-11 i öns olika föreningar planerar vi korvgrillning/picnic och enklare spel och lekar för dem som vill vara kvar vid herrgården. I planerna finns ponnyridning, ansiksmålning, boule och pilkastning.
Framemot aftonen öppnar puben den halta Arnen på Arnöberg där medlemmar i Arnö Intresseförening och som har betalat medlemsavgift för 2022, hälsas välkomna.
Glöm inte datumet och glöm inte swisha din medlemsavgift 150 kr vilket du enklast gör via Swish med nummer 1230521971. Ange vem det avser!
Föreningen använder Enköpings Sparbank och har bankgironummer BG 5380-4720. Även där gäller att du anger vem det avser.
Om du har inte lämnat någon mejladress till föreningen kan du skicka den till <kontakt@arnointresse.se>

Arnöpuben

Puben kommer framgent att ha öppet vid oregelbundna tidpunkter som kommer att förannonseras via den slutna Facebookgruppen ”Vi på Arnö”.

För att möjliggöra alkoholservering krävs dock att vi uppfyller reglerna för slutna sällskap. Det innebär att endast medlemmar som betalt årsavgiften på 150 kr per person för 2022 till Arnö Intresseförening får komma in.

Det är lätt att ordna. Swisha 150 kr till Swish nr 1230521971. Det är enklast. Saknar du Swish går det även att betala via Bankgiro nr 5380-4720.

/Styrelsen i samarbete med Ina Cronstedt och Jakob Eliasson på Arnöberg.

220330

Underlätta kommunikationen med Arnö Intresseförening – dela din mejladress

Vårt medlemsregister i Arnö Intresseförening är nu uppdaterat. Vi saknar dock fortfarande några mejladresser till er som är medlemmar. Eftersom många inte är permanentboende på ön är det enklast för oss att kommunicera via e-mail. Om du har en mejladress som vi kan använda för att kommunicera om olika aktiviteter är det lätt att skicka den till föreningens kassör Magnus Wretman på adress: kassor@arnointresse.se

20210920

 

Sagan om IP Only

Här är svaret vi fick av Enköpingskommun på vår skrivelse beträffande ovan nämnda leverantör.

Hej Mikael,
Jag kan bara beklaga att IP-Only inte har levererat i den takt och omfattning som man kommunicerade under
2017. Precis som du skriver så ingick Enköpings kommun ett samarbetsavtal med IP-Only i januari 2017, ett avtal
fullt av utfästelser om vad som skulle levereras och när. Det man ska veta är att avtalet är mer av formen
avsiktsförklaring där ingen av parterna förbinder sig till något.
Det man kan konstatera är att IP-Only inte har levererat det man sa sig ha för avsikt att göra och att det som man
har eller är på gång att levereras i de flesta fall är kraftigt försenat.
Om kommunen ska ha eller inte ha ett samarbetsavtal är ytterst en fråga för politiken och är inget jag kan svara
på i skrivande stund. Vi utreder om samarbetsavtalet ska finnas kvar eller om vi ska rekommendera att det ska
sägas upp.
I den dialog vi har med IP-Only ser vi en progress i delar av kommunen samtidigt som vi ser områden som inte
verkar ha någon progress. IP-Only har sagt att i vissa områden finns det inte längre någon lönsamhet att bygga
fibernät i och att man därför inte längre avser bygga där med nuvarande finansieringsläge. Vi har då bett dem
återkomma med exakt vilka områden som det handlar om men vi har fortfarande inte fått något svar.
Vi för denna dialog för att vi månar om att alla våra kommuninvånare ska få en möjlighet till snabbt bredband så
snart som det bara är möjligt samtidigt som vi egentligen inte har några påtryckningsmedel.
Med vänlig hälsning
Magnus Nideborn
Digitaliseringschef
0171-626970

Funktionärer 2020, -21

Styrelsen

Ordförande,  Mikael Nyman, Strandby 2,  till 2022
Kassör,  Magnus Wretman,  Arnö Prästgård 21, Törnbo,  till 2023
Sekreterare,  Kristina Granevåg,  Älgshuvud 6,  till 2022
Ledamot,  Gunilla Eriksson,  Arnöberg 15, Oxhagen,  till 2022
Ledamot,  Mia Wolkert,  Arnöberg 5, Granbacka,  till 2022
Ledamot Lena Engqvist-Forslund,  Arnöberg 11, Säby,  till 2021

Suppleant,  Ulriqa Söderström,  Arnöberg 4, Näkergalen,  till 2021
Suppleant,  Leif Eriksson,  Arnöberg 15, Oxhagen,  till 2021

Revisorer

Ledamot,  Katarina Fehler,  Strandby 1, Övre Strandby,  till 2021
Ledamot,  Anders Kleveman,  Strandby 8, Vita Villan,  till 2021
Suppleant,  vakant

Valberedning

Fia Roslund,  Strandby 3,  till 2021
Nina Lingström,  Strandby 6,  till 2021

Ny färja till Arnöleden

Roger Wahlman på Trafikverkets Färjerederiet meddelar att ….
”Jag kan berätta att rederiet håller på att bygga om/renovera en färja på varvet i Lysekil.
Hon heter LINA och är byggd i mitten på 80-talet.
Dieselelektrisk drift som möjliggör en framtida helelektrisk drift.
Större och modernare manöverhytt ”brygga”.
Canadadrift på dragwiren vilket innebär att det endast blir en dragwire som roterar runt 2 drivaxlar ombord.
Styrwiren blir oförändrad.
Lastkapaciteten vet jag inte i nuläget men jag gissar att hon kommer att lasta mer än Carolina.
Hur som helst kommer vi att få en modernare, miljövänligare färja med förmodad leverans nästa år. Tanken är att vi skiftar färja innan Carolina ska på varv vilket ska ske september 2021.”

PostNord har tagit bort vår brevlåda

PostNord tog bort vår brevlådan den 1 juli i år, trots att vår överklagan i högre instans inte hade behandlats.

Vi kan nu nyttja ”Lantbrevbärarservice”, men vi har ännu inte fått någon om beskrivning av vad detta innebär.

Efter påstötning till PostNord har de nu tagit upp vår överklagan och vi kan bara hoppas på det bästa.

Vi jobbar vidare på att brevbärningen både till och från Arnö inte försämras.

Viktig information

Sommarhämtning av sopor börjar vecka 19

Ny soptaxa riskerar våra vägar

VafabMiljö, som sköter avfallshanteringen i Enköping, lanserar en  ny taxa vid årsskiftet. Deras motiv är  följande:

”Med hjälp av den nya taxan vill vi uppmuntra till ökad sortering av matavfall, förpackningar och minskade mängder restavfall. Vi vill även styra mot fler gemensamma hämtställen, längre intervall mellan tömningarna och införa nya mer effektiva system för insamling av avfall. På så vis kan vi även minska de tunga transporterna. För miljöns skull, såklart.”

Om du väljer abonnemang med matåtervinning, får du ytterligare ett avfallskärl för matresterna. Vafab kommer då att köra med en stor och tung sopbil som kan tömma båda sopkärlen. Dessa ställer större krav på våra vägar. Kostnaderna för att anpassa vägarna betalar vi själva via våra vägföreningar.

Vi rekommenderar att du väljer alternativen ”Osorterat kärlabonnemang” eller ”Kärlabonnemang med sortering av matavfall” och samtidigt skickar in blankettenAnmälan om hemkompostering”, se Vafabs hemsida, klicka här.

Vi inser att hemkompostering innebär merarbete för dig, men det är det bästa valet för din plånbok och våra vägar.

Allt om VafabMiljös taxor för 2020, klicka här.

Mer information finns i vårt nyhetsbrev, klicka här