Ortsanalys för Arnö

Enköpings kommun och Intresseförening genomförde ett dialogarbete på Arnö under 2016. Beslut om att ta fram en ortsanalys för Arnö fattades i kommunstyrelsen i maj 2015. Syftet med ortsanalysarbetet kan du läsa Enköpings kommun hemsida, klicka här.

Ortsanalyen är ett underlag för kommunens Översiktsplaner. Läs mer om dessa här.

Arnös ortsanalys kan du läsa här.