Sagan om IP Only

Här är svaret vi fick av Enköpingskommun på vår skrivelse beträffande ovan nämnda leverantör.

Hej Mikael,
Jag kan bara beklaga att IP-Only inte har levererat i den takt och omfattning som man kommunicerade under
2017. Precis som du skriver så ingick Enköpings kommun ett samarbetsavtal med IP-Only i januari 2017, ett avtal
fullt av utfästelser om vad som skulle levereras och när. Det man ska veta är att avtalet är mer av formen
avsiktsförklaring där ingen av parterna förbinder sig till något.
Det man kan konstatera är att IP-Only inte har levererat det man sa sig ha för avsikt att göra och att det som man
har eller är på gång att levereras i de flesta fall är kraftigt försenat.
Om kommunen ska ha eller inte ha ett samarbetsavtal är ytterst en fråga för politiken och är inget jag kan svara
på i skrivande stund. Vi utreder om samarbetsavtalet ska finnas kvar eller om vi ska rekommendera att det ska
sägas upp.
I den dialog vi har med IP-Only ser vi en progress i delar av kommunen samtidigt som vi ser områden som inte
verkar ha någon progress. IP-Only har sagt att i vissa områden finns det inte längre någon lönsamhet att bygga
fibernät i och att man därför inte längre avser bygga där med nuvarande finansieringsläge. Vi har då bett dem
återkomma med exakt vilka områden som det handlar om men vi har fortfarande inte fått något svar.
Vi för denna dialog för att vi månar om att alla våra kommuninvånare ska få en möjlighet till snabbt bredband så
snart som det bara är möjligt samtidigt som vi egentligen inte har några påtryckningsmedel.
Med vänlig hälsning
Magnus Nideborn
Digitaliseringschef
0171-626970