Stensättning – R 60

Koordinater: N 59° 29′ 50.35″, E 17° 9′ 37.10″ (ungefärlig)

Söder om färjeläget ligger en stensättning på en mindre höjd intill Mälaren.

Det är en grav från yngre järnåldern, 500-1050 e.Kr. Den döde har vanligtvis bränts och de brända benen har ofta begravts med gravgåvor som t.ex en kam, ett spänne eller en kniv.

Platsen är inte röjd och svår  att se.