Utöhus

Koordinater: N 59° 28′ 22.85″, E 17° 13′ 55.63″

Längst söderut på ön ligger Utöhus som är Mälardalens enda bevarade trappstensgavelhus.

utohus

Utöhus påminner om
utogavelSkånes Glimmingehus och de är samtida från ca 1499-talet.

Vid slutet av 1500-talet restaurerades huset och man försökte göra det mer trivsamt och beboeligt.

Efter 1600-talets första decennier har huset endast bebotts sporadiskt . Utöhus byggdes av släkten Schack och beboddes endast av dess medelmmar och gäster. Huset förföll i och med att släkten ebbade ut.

Utöhus förvaltas idag av Riksantikvarieämbetet men marken tillhör Grönsöö.

Läs mer vad som står i Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister här.