Vad dolde sig i kyrkan

Arkeologer har pusslat ihop skelett i Arnö kyrka – 26 avlidna i kryptan under golvet

Angreppet av hussvamp i Arnö Kyrka visade att svampen även spritts till det Heerdhielmska gravkoret beläget bakom orgeln. Det behövde därför saneras men innan den kunde genomföras kallades arkeologer till platsen för att föra undan kvarlevorna innan saneringen började.

Arkeologerna, eller egentligen Ostoeloger, som är experter på ben, kom från Uppsala Universitet och underökte innehållet i kryptan, som byggdes 1732.

I koret visade det sig att de kistor som använts vid begravningar av den numera utslocknade adelsätten Heerdhielm under knappt 100 år, har förstörts av tiden. Ben tillsammans med rester av träfragment låg blandade och arkeologerna har kommit fram till att kryptan varit viloplats för 26 personer både vuxna och barn.

Den äldsta person som lagts där ska enligt kyrkböckerna ha dött vid 91 års ålder och den yngsta var en dödfödd tvilling.

I en rapport som lämnats till Statens Fastighetsverk har osteologen Sofia Prata beskrivit undersökningen av gravplatsen och vad man funnit där. Maria Heerdhielm, som finansierade en ombyggnad och restaurering av kyrkan, begärde och fick tillåtelse att bygga kryptan för sin familj. Hon lades lades själv där vid sin död 1735.

Hennes man, Henrik Schäfer från Åbo i Finland, som tog sig namnet Heerdhielm, dog redan 1712 och var begravd i Klara kyrka i Stockholm. Hans kvarlevor flyttades till gravstället i Arnö Kyrka, så snart det var färdigbyggt.

Kyrkan kan komma att öppnas igen, sommaren 2022, efter den omfattande saneringen. Då har kyrkan fått ny dränering och hängrännor för avvattning vilket bör leda till att fukten hålls borta och att hussvampen inte trivs så bra som den gjorde under förra sommaren.

Hela rapporten kan läsas som PDF, för dig som vill veta mer om den Heerdhielmska släkten.

Save the date – Årsmöte i Arnö Intresseförening 2 juli kl 11.30.

Efter årsmötet firar vi Arnödagen med olika aktiviteter, korvgrillning, backluckeloppis, ponnyridning, boule och pilkastning.

Mot kvällen öppnar puben den halta Arnen på Arnöberg för alla medlemmar som betalat medlemsavgiften 150 kr för 2022. Det går bra att Swisha 1230521971. Ange vem det avser!


Föreningen använder Enköpings Sparbank och har även bankgironummer BG 5380-4720. Även här gäller det, att du anger vem betalningen avser.
Om du har inte lämnat någon mejladress till föreningen kan du skicka den till kassor@arnointresse.se

Möteshandlingar och årsredovisning kommer att skickas ut senare.