Verksamhet

FÖRENINGENS HUVUDUPPGIFTER

Föreningens ambition är att ta tillvara Arnöbornas intresse och verka för öns utveckling samt bevara Arnös kulturarv och fornminnen.

 

enligt § 2 i föreningens stadgar skall föreningen bevaka

  • Kommunikationerna
  • Kontakten med kommunen när det gäller exploatering, byggärenden och övrig kommunal service såsom sophämtning, brandtillsyn, sjukvård, skolväsen m m.
  • Posten
  • Miljö- och kulturvård

Styrelsen, Revisorer & Valberedning

Se vilka vi är, klicka här

Medlemskap

För att läsa våra stadgar, klicka här.

Stadgar

För att läsa våra stadgar, klicka här.

Årsmöteshandlingar

 För att läsa våra årsmöteshandlingar, klicka här