Årsmöteshandlingar

Underskrivna original finns hos sekreteraren

Klicka på det dokument du vill läsa

2020

DAGORDNING
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll 2020
Röstlängden publiceras inte på hemsidan

2019

DAGORDNING
Verksamhetsberättelse
Projektkatalog, rev 11
Ekonomisk redovisning
Valberedningens förslag
Protokoll från Årsmötet
Röstlängden publiceras inte på hemsidan

2018

Dagordning 2018
Verksamhetsberättelse 2017,-18
Projektkatalog, rev 8
Ekonomisk redovisning 2017,-18
Motioner
Valberedningens förslag 2018
Protokoll från Årsmötet 2018
Protokoll från extra Årsmöte 2018

2017

Verksamhetsberättelse 2016,-17
Projektkatalog
Ekonomisk redovisning 2016,-17
Protokoll från Årsmötet 2017

2016

Verksamhetsberättelse för 2015, -16
Ekonomisk redovisning för 2015, -16
Protokoll från Årsmötet 2016

2015

Verksamhetsberättelse för 2014, -15
Resultat & Balansrakning för 2014, -15
Protokoll från Årsmötet 2015