Viktig info!

Arnö kyrka kan öppnas igen till midsommar

I augusti 2021 konstaterades att Arnö Kyrka blivit angripen av hussvamp, något som innebär att smittsamma sporer förstör gammalt trä och på sikt även kyrkan.  Kyrkan, med rötter från 1200-talet, har sedan dess varit stängd för besök.

Statens Fastighetsverk, genom förvaltaren Cecilia Wretling, har gjort stora insatser för att riva bort angripet virke (och även mänskliga ben i kryptan som hanterats av arkeologer) och kan nu konstatera att man efter sanering och uppvärmning fått bort hussvampen.
Det som återstår är ett hörn i kryptan, där man på grund av hög fuktighet inte helt lyckats bekämpa svampen, vars sporer är mycket smittsamma och kan infektera andra byggnader som följer med till exempel skosulor.
Fastighetsverket kommer nu att förse kyrkan med hängrännor och dränera grunden ytterligare för att minska förutsättningarna för nya angrepp av hussvampen.
Om man får nödvändiga tillstånd från Länsstyrelsen kommer man att kunna gå igång med arbetena i april/maj och förhoppningen är att kyrkan ska kunna öppnas till midsommar.
Eventuellt med en begränsning för besök gällande en yta på 2×2 meter i kryptan, men att vi då ska kunna använda kyrkan igen och eventuelle möjlighet att hålla traditionsenlig gudstjänst redan på midsommardagen.


/Mikael Nyman
Arnö Intresseförening

Snart dags: Den 2 juli arrangeras Arnödagen

Den 2 juli blir det Arnödag för alla som bor här eller har vänner och bekanta som vill komma till ön. Efter årsmöten kl 10-11 i öns olika föreningar planerar vi korvgrillning/picnic och enklare spel och lekar för dem som vill vara kvar vid herrgården. I planerna finns ponnyridning, ansiksmålning, boule och pilkastning.
Framemot aftonen öppnar puben den halta Arnen på Arnöberg där medlemmar i Arnö Intresseförening och som har betalat medlemsavgift för 2022, hälsas välkomna.
Glöm inte datumet och glöm inte swisha din medlemsavgift 150 kr vilket du enklast gör via Swish med nummer 1230521971. Ange vem det avser!
Föreningen använder Enköpings Sparbank och har bankgironummer BG 5380-4720. Även där gäller att du anger vem det avser.
Om du har inte lämnat någon mejladress till föreningen kan du skicka den till <kontakt@arnointresse.se>

Arnöpuben

Puben kommer framgent att ha öppet vid oregelbundna tidpunkter som kommer att förannonseras via den slutna Facebookgruppen ”Vi på Arnö”.

För att möjliggöra alkoholservering krävs dock att vi uppfyller reglerna för slutna sällskap. Det innebär att endast medlemmar som betalt årsavgiften på 150 kr per person för 2022 till Arnö Intresseförening får komma in.

Det är lätt att ordna. Swisha 150 kr till Swish nr 1230521971. Det är enklast. Saknar du Swish går det även att betala via Bankgiro nr 5380-4720.

/Styrelsen i samarbete med Ina Cronstedt och Jakob Eliasson på Arnöberg.

220330

Underlätta kommunikationen med Arnö Intresseförening – dela din mejladress

Vårt medlemsregister i Arnö Intresseförening är nu uppdaterat. Vi saknar dock fortfarande några mejladresser till er som är medlemmar. Eftersom många inte är permanentboende på ön är det enklast för oss att kommunicera via e-mail. Om du har en mejladress som vi kan använda för att kommunicera om olika aktiviteter är det lätt att skicka den till föreningens kassör Magnus Wretman på adress: kassor@arnointresse.se

20210920